fbpx

e-İrsaliye Nedir, Nasıl Kullanılır?

e-İrsaliye Nedir, e-İrsaliye Kullanmak için 4 Neden

e-Belge dönüşümlerinin sağladığı ayrıcalıklardan birisi de e-İrsaliye. Mal sevkiyatlarının daha sağlıklı bir biçimde yapılmasına imkan tanıyan, kağıt irsaliyeden hiçbir farkı olmayan e-İrsaliye nedir tanımı başındaki e’de yatıyor. Dijitalleşen çağın gereksinimlerinden biri olarak hayata geçen e-belgeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) teknik altyapı oluşturması ve tebliğleri sayesinde vergi mükelleflerinin işini oldukça kolaylaştırıyor.

Elektronik irsaliye, yani e-İrsaliye de bundan nasibini alarak yüklü mal alım-satımlarında kağıttakine kıyasla büyük avantajları beraberinde getiriyor. Hukuki açıdan eski haliyle aynı nitelikleri taşıyan e-irsaliye nedir, nasıl kullanılır, ne gibi avantajları var gibi başlıklar bu yazının konusunu oluşturacak.

İçindekiler

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye nedir kısaca özetlendiğinde sevk irsaliyesinin dijital halidir. 17 Aralık 2017’de GİB’in yayınladığı 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu tebliği ile tüm uygulama usul ve esasları açıklanmıştır. Taşıma ve sevk irsaliyesi olmak üzere 2 türü bulunmakla birlikte yalnızca sevk irsaliyesinin dijital ortamda düzenlenip, alıcıya iletilmesine olanak sağlayan kapalı sistem bir uygulamadır. Taşıma irsaliyesi, eski şekliyle düzenlenmeye devam edecektir. Satıcı ile alıcı arasındaki belge iletimi, GİB üzerinden sağlanarak satış işlemlerinde sevkiyatın daha sağlıklı şekilde yapılmasına yardımcı olur. Resmileştirilen e-irsaliye önce GİB sisteminde işlenerek alıcıya iletilir.

Matbu versiyonuyla kıyaslandığında düzenleme, gönderim ve iptal prosedürlerini daha kolay kılan uygulama sayesinde hem zaman hem de maliyetten tasarruf edilmesi mümkün olur. Bununla birlikte aynı zamanda e-fatura mükellefi olması gereken kullanıcı “İrsaliye Yerine Geçer” ibaresini faturaya ekleyerek ve çıktısını imzalayarak da hem irsaliye hem de fatura düzenleyebilir. Bunun yanında taşıdığı hukuki nitelik ve içerdiği bilgilerin aynı olması, uygulamanın güvenli olmasını da sağlar. Buna ek olarak düzenlenen her e-irsaliye işletme yetkilisinin mali mühür veya e-imzasını taşıması sebebiyle güvenlik açıklarını da engeller. e-İrsaliyede bulunması zorunlu bilgiler şöyledir:

  • İrsaliyeyi düzenleyene ait ad-soyad, vergi kimlik numarası, vergi dairesi adı, adres, hesap numarası
  • Alıcıya ait ad-soyad, vergi kimlik numarası, vergi dairesi adı, hesap numarası
  • Taşınan malın miktarı, türü, sevk zamanı ile fiili sevk tarihi (saat ve dakika cinsinden)

e-İrsaliye Neden Kesilir?

e-İrsaliye kullanıcısı mükellefler, sattıkları malı taşıyor veya taşıtıyor ise malın sevk tarihi, sevkiyatın muhteviyatını lojistik firması ve alıcıya doğru teslim etmek için e-irsaliye düzenlemek durumundadır. Dolayısıyla e-irsaliye oluşturan, taşıyan taraf olacaktır.

e-İrsaliye Kimlere Kesilir?

Elektronik irsaliyeler yalnızca, e-irsaliyeye kayıtlı kullanıcılara kesilebilir. Yalnızca iki taraf da e-irsaliye kullanıcısı ise elektronik ortamda yapılabilir.

e-İrsaliye Kimler Kullanabilir?

e-İrsaliyeye her işletme istediği zaman geçiş yapabilir. Bununla birlikte GİB tarafından yayınlanan 509 numaralı VUK tebliğine göre e-irsaliyeye geçebilmek için öncelikle e-faturaya geçiş işlemlerinin tamamlanması gerekir; e-faturanın ne olduğunu ve avantajlarını “e-Fatura Nedir, Ne İşe Yarar?” başlıklı yazıya tıklayabilirsiniz. Bir tarafın kullanıcı olmaması durumunda yine aynı şekilde kağıt veya e-arşiv fatura olarak irsaliye düzenlenebilir. Tebliğde ayrıca, bazı sektör gruplarının kullanması zorunlu kılınmıştır. Bazılarında ise yıllık ciro hadleri belirlenerek sınırı geçen işletmelerin de kullanmaya başlaması talep edilmiştir.

e-İrsaliye Avantajları Nelerdir?

e-İrsaliye, öncekine kıyasla birçok avantaj barındırıyor. En önemli 4 faydasını şöyle sıralamak mümkün:

  • Daha hızlı mal sevkiyatı – Tüm e-belgelerde olduğu gibi elektronik irsaliyelerin üzerinde karekod bulunması zorunludur. Bu sayede karekodlarda yer alan -taşıyan aracın plaka bilgisi, şoför adı gibi bilgiler- sayesinde kontrol noktalarında kamyonun durdurulmasına gerek kalmadan bilgi edinilebilir.
  • Daha kolay stok takibi – Mal hareketlerinin daha kolay izlenmesine olanak sağlar. Dolayısıyla stok takibi yapılabilir.
  • Daha başarılı satış – Satış yaptığınız işletme mal teslimatını pratik şekilde kontrol edebilir. Sevkiyattaki muhteviyatın yanlış veya eksik olduğunu fark ederse teslim almayabilir, hatta kendi sisteminden düzenlediğiniz e-irsaliyeyi iptal ederek zaman kaybını azaltmış olur.
  • Daha güvenli teslimat – Elektronik ortamda hazırlanan irsaliyeler, karşı tarafın sistemine iletildiğinde fiili sevk tarihinden önce alıcıya kontrol edebilme fırsatı yaratır. Böylelikle sevkiyat yapılmadan bile iptal işlemi yapılabilir.
Bu yazımızdaki amaç e-irsaliye nedir ne işe yarar, en anlaşılır şekilde özetlemeye çalışmaktı. Sonuç olarak her ticari belgeyle benzer şekilde elektronik irsaliye de işletmelerin işin oldukça kolaylaştırmaktadır. Zaman ile maliyet tasarrufu ve iş akışını ciddi ölçüde hızlandırma her birinde ortak bir özellik olarak karşınıza gelirken GİB, her yıl e-belge geçişlerini biraz daha zorunlu hale getirmektedir. Elektronik irsaliyelerinizi ister GİB portal ister ister özel entegratör yazılımları üzerinden kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. İşlerinizi E-Dönüştür e-irsaliye ile hemen dijitale taşıyın!

İşletmeniz için en uygun teklifi alın:

Formu doldurup bilgi talep edin. İşletmenizin ihtiyacına göre çözümleri
birlikte üretelim ve yapacağınız alımlarınızı en verimli hale getirelim.

Benzer Blog Yazılarımız

kep-adresi-nedir-kep-basvuru
E-Dönüştür

KEP Adresi Nedir, Nasıl Alınır?

KEP adresi dışında kullandığınız e-posta adreslerinden gönderdiğiniz iletilerin tarafınızdan geldiğini kanıtlamanın ne kadar zor olduğunu biliyor muydunuz? Açılımı “Kayıtlı Elektronik Posta” olan KEP sistemi, resmi

gercek-kisi-tuzel-kisi
E-Dönüştür

Tüzel Kişi Nedir?

Gerçek kişi tüzel kişi nedir, kime tüzel kişilik denir? Sıkça anlam karmaşası yaratan konulardan biri. “tüzel” kelimesi esasında Türkçe’deki “tüze” kökünden gelen “hukuku olan” anlamına